Tukioppilastoiminta

Kuva: MLL/ Matti Matikainen

MLL:n tukioppilastoiminta kattaa lähes kaikki Suomen yläkoulut. Tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa.

Tukioppilaat järjestävät välituntitoimintaa, tutustuttavat uusia 7.- luokkalaisia kouluun ja järjestävät koulun yhteisiä teemapäiviä.

MLL koulutti Suomen kouluihin ensimmäiset tukioppilaat jo vuonna 1972.


Tukioppilastoiminnan arvot

  • Yhdenvertaisuus
  • Vapaaehtoisuus
  • Ilo
  • Luottamuksellisuus
  • Nuoruus ja nuoruuden arvostus
  • Osallisuus ja nuorten äänen kuuluminen

Tukioppilastoiminnan tavoitteet

  • Toiset huomioivan käyttäytymisen edistäminen koulussa
  • Nuorten osallisuuden lisääminen koulussa
  • Ongelmien ennaltaehkäiseminen
  • Yksilönä kehittyminen