Toimintasuunnitelma 2020
1. Tavoitteet

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota sipoolaisille lapsiperheille toimintaa ja tukea arjen eri tilanteisiin tuottamalla ja organisoimalla palveluja, tapahtumia tms. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden sipoolaisten yhdistysten tai tahojen kanssa. Yhdistyksen tavoitteena on erityisesti koko perheen tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa. Vahvistetaan perhekummi- ja ystävätoimintaa piirin linjanvedon mukaisesti.

2. Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään huhtkuussa ja sääntömääräinen syyskokous viimeistään joulukuussa. Hallituksen kokouksia pidetään tarpeen mukaan noin kerran kuukaudessa.

3. Tiedottaminen

Jäsenvastaava ja tiedotusvastaava laativat jäsenkirjeet vähintään kaksi kertaa vuodessa yhdessä puheenjohtajan ja sihteerin kanssa. Tapahtumista ja toiminnasta tiedotetaan aina yhdistyksen nettisivuilla ja tarvittaessa esim. paikallislehdessä tai mainoksilla. Tiedottamisessa käytetään myös sosiaalista mediaa. Tavoitteena on, että syksyllä alkavista kerhoista informoidaan jo keväällä nettisivuilla. Uusille jäsenille pyritään järjestämään tutustumistapahtuma, jossa kerrotaan sekä Sipoon yhdistyksen toiminnasta että vapaaehtoistoiminnasta yleensä. Jäsenvastaava lähettää heille myös tervetuloa-kirjeen.

4. Koulutukset

Hallituksen jäsenillä ja yhdistyksen aktiivijäsenillä on mahdollisuus osallistua koulutuspäiviin ja muuhun yhdistystoimintaan, esim. yhdistystapaamisiin ja koulutuksiin. Osallistumispäätös tehdään tapauskohtaisesti hallituksen päätöksellä.

5. Kerhot

·         Perhekahvilat

Perhekahvilat ovat avoinna lapsiperheiden kohtaamispaikkana kerran viikossa Söderkullassa ja Nikkilässä. Lisäksi pidetää ilta-kahvilaa Söderkullassa.

·         Muskarit

Muskari pjatkaa toimintaansa Nikkilässä.

·         Perheliikuntakerhot

Perheliikuntakerhot (nassikkapaini, taaperojumppa, taaperopeuhu, juniorijumppa, tanssitan vauvaa tms.) jatkavat ja tarpeen mukaan perustetaan uusia ryhmiä, jos saadaan vetäjiä tai tiloja.

·         Isä-lapsikerho

Pyritään aloittamaan isä-lapsitoiminta, heti kun saadaan sopiva vetäjä kerholle, voidaan aloittaa yksittäisestä tapahtumasta.

·         Nuorisotoiminta

Jatketaan nuorten ”kahvila”toimintaa.

6. Kirppikset

Suuren suosion saaneet kirpparitapahtumat jatkuvat. Toimimme tarvittaessa eri yhteistyötahojen kanssa. Kirppiksiä voidaan järjestää kysynnän mukaan.

7. Jäsentapahtumat

·         Äiti-tytär ilta

Järjestetään varhaisteineille ja äideille perinteinen yhteinen ilta, paikalla asiantuntijoita, esittelijöitä ja tarjolla yhteistä hyvinvointia. Ajankohtana on kevät.

·         Jäsentapahtuma

Järjestetään yhdistyksen jäsenille jäsentapahtuma.

·         Letti-tapahtuma

Järjestetään isille ja lapsille sekä kaikille avoin ilta letin/nutturan salojen merkeissä.

·         Lapsen oikeuksien päivä

Järjestetään marraskuussa lapsen oikeuksien päivän aikaan tapahtuma lapsille. Tapahtumassa voi olla esimerkiksi teatteriesitys ja muuta koko perheen ohjelmaa.

8. Yhteistyö koulujen kanssa

·         Tukioppilastoiminta

Tuetaan Sipoon suomenkielisten yläkoulujen tukioppilastoimintaa ja esitellään MLL:n koulutuspakettia tukioppilaille ja heidän ohjaajilleen.

·         Suojatiepäivystys

Jatketaan MLL:n organisoimaa suojatiepäivystystä tarvittaessa koulujen alkaessa alakoulujen lähistöllä. Pyritään saamaan mukaan uusien ekaluokkalaisten vanhempia, käydään kouluilla tulevien ekaluokkalaisten vanhempainillassa markkinoimassa tapahtumaa, myös vanhempainyhdistyksiä infotaan.

·         Stipendit

Suomenkielisten alakoulujen oppilaille jaetaan keväisin stipendit. Stipendin saajan kriteerit määritellään keväällä. Palkitaan myös yläkoulujen tukioppilaiden puheenjohtajat stipendillä.

9. Lapsi- ja perhetyön työryhmä

Yhdistyksen edustaja on mukana Sipoon suomalaisen seurakunnan lapsi- ja perhetyön työryhmässä.

10. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Jatketaan aktiivista yhteistyötä Sipoon kunnan perhepalvelukeskuksen kanssa. Uudenmaan piirin työntekijä on tavattavissa torstaisin Nikkilän sote-talolla ja hänen työpanostaan pystytään hyödyntämään monin tavoin. Lisäksi tehdään tarpeen mukaan yhteistyötä sipoolaisten yhdistysten ja seurakunnan kanssa. Lisäksi osallistutaan Varubodenin asiakastapahtumiin. Mahdollisuuksien mukaan aloitellaan yhteistyötä Nikkilän uuden K-kauppiaan kanssa.

11. Hyvää mieltä joulunaikaan

·         Hyvä joulumieli –kampanja

Toimimme MLL:n kampanjan linkkinä Sipoon kunnan sosiaalitoimeen välittämällä lahjakortteja vähävaraisille sipoolaisille lapsiperheille.

·         Joulupuut kirjastoissa

Rakennetaan perinteisesti joulupuut sekä Söderkullan että Nikkilän kirjastoihin. Joulupuu-kampanjaan osallistumalla voi kuka tahansa levittää jouluiloa myös niille lapsille, joiden läheisillä ei ole mahdollisuutta toteuttaa lasten lahjatoiveita. Joulupuu-kampanjasta saadut lahjat toimitetaan seurakunnan ja sosiaalitoimen kautta vähäosaisille lapsille ja nuorille.

12. Varainkeräykset

Osallistutaan liiton keräyksiin tarpeen ja harkinnan mukaan. Kevätilo-keräyksen suorittavat tukioppilaat, jotka saavat myös tuoton siitä. Vuokrataan pomppulinnaa.